Klas Panyól - Valberpc

Vaya al Contenido


Orè kou a c:

2 fwa nan semen nan kap dire 2 zè d tan pedagojik pou chak klas, jou klas yo c lendi ak vandredi a pati de 19:15h pou 21:00 .
 
Kou a ap dire : 2 semen entansif kap egal ak 32 , wap bezwen peye yn montan de CLP$ 48.000 pou semen

Aprè wap benefisye yn diplom paske ou t patisipeEnpòte yon enpòtans nan yon sosyete.

Pou moman kounya ,Nou realize gen plizyè problem avèk imigran kap viv nan chile nou vle ofri èd nou ak sèvis teknoloji.Pou nou kapab bay yon patisipasyon konsènan problem kap devlope chak ane nan pay ki vin pi difisil.Nan nouvèl etap òganizasyon nou vle bati yn pwogram pou nou k pèmèt imigran sa yo jwen yn bagay pou yo fè nan pay e pou nou kapab redwi egalman diferans kilti pou nou k ede yo adapte ak kilti ki gen kounya.Pou nou kapab abouti avèk yon premye pwen nou vle kreye plizyè atelye pou nou k rive konpran lang espagnol la ,e pi devan nou gen pou nou pase avèk yon nouvèl etap tankou ede etranje yo kapab jwen mwayen pou yo travay nan pay a


byento... 
Visitante
Celular & WhattSap: +56 977651892
Regreso al contenido